Wilma

24cm

Mohair

Filzpfoten

Adoptivpreis 128 Euro