Ron

33cm

ca. 100 Jahre altes Mohair

Filzpfoten

Adoptivpreis 185 Euro